Các chương trình quốc tế của Đại học California, Davis – Hoa Kỳ

Đại học California, Davis – Hoa Kỳ thông báo các đối tác của Horticulture Innovation Lab (Horticulture CRSP) – Đại học California, Davis mời dự tuyển các chương trình quốc tế sau:
1. Chương trình đào tạo từ xa về công nghệ sau thu hoạch 2015 (2015 Global Postharvest E-learning Program) của Quỹ Đào tạo công nghệ sau thu hoạch (The Postharvest Educational Foundation) hiện đang mời dự tuyển (nội dung chương trình gửi kèm). Chương trình dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2015. Hồ sơ dự tuyển (mẫu đơn gửi kèm) được gửi qua email đến Quỹ muộn nhất ngày 31/12/2014.
2 Các chương trình quốc tế của Đại học California, Davis   Hoa Kỳ
2. Hội đồng Chicago (The Chicago Council) hiện mời dự tuyển Chương trình Next Generation Delegation để tham dự Hội thảo về An ninh lương thực toàn cầu vào tháng 4/2015 tại DC, Hoa Kỳ. Hồ sơ dự tuyển nộp muộn nhất ngày 15/01/2015. Nội dung chương trình, hướng dẫn và hồ sơ dự tuyển xin tham khảo tại link: http://www.thechicagocouncil.org/issue/global-agriculture/2015-next-generation-delegation

3. Chương trình học bổng sau đại học (Legume Scholars Program) dành cho sinh viên các nước đang phát triển học tập, nghiên cứu ở Hoa Kỳ hoặc ở một trường đại học quốc tế. Thời hạn dự tuyển: 19/12/2014. Nội dung chương trình, hướng dẫn và hồ sơ dự tuyển xin tham khảo tại link: http://blog.caes.uga.edu/pmil/2014/11/new-legume-scholars-program-announced/
Nguồn: http://www.vnua.edu.vn

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>