ĐH Đà Nẵng công bố tỷ lệ chọi chi tiết

ĐH Đà Nẵng vừa công bố chi tiết vào từng ngành của các trường, khoa, phân hiệu trực thuộc. Có đến 35/119 ngành của trường có dưới 1.
Tổng hồ sơ nhận được năm 2014 của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng là 46.200. So với năm 2013, tổng số hồ sơ đăng ký thi và xét tuyển giảm khoảng 20%. Theo thống kê, ngành có tỷ lệ chọi cao nhất là Giáo dục tiểu học có tỷ lệ là 1/30. Một số ngành khác có tỷ lệ chọi cao như Giáo dục mầm non (1/17,5), Sư phạm Toán (1/14). Các ngành trên đều của ĐH Sư phạm.

Trong khi đó, ĐH Đà Nẵng có đến 35/119 ngành có tỷ lệ chọi dưới 1 – tức là số hồ sơ đăng ký dự thi thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Cụ thể như ngành Hệ thống thông tin quản lý – CĐ Công nghệ có tỷ lệ 1/0,08 (8 hồ sơ đăng ký trên 100 chỉ tiêu), Công nghệ sinh học (1/0.28), Công nghệ kỹ thuật kiến trúc (1/0,29). 12/17 ngành của trường này có tỷ lệ chọi dưới 1.

Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật tài nguyên nước của ĐH Bách khoa có tỷ lệ chọi lần lượt là 1/0,8 và 1/0,4. Ngành thống kê – ĐH Kinh tế (1/0,78). Hai ngành lịch sử, Địa lý – ĐH Sư phạm có tỷ lệ 1/0,18 và 1/0,88.

Trường có tỷ lệ chọi cao nhất là ĐH Sư phạm với tỉ lệ 1/6. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum có tỷ lệ chọi thấp nhất là 1/0,43.
ĐH Luật TP.HCM cũng vừa công bố số lượng hồ sơ dự thi theo ngành, theo khối thi năm nay. Trong số hơn 11.000 bộ, khối C chiếm số lượng nhiều nhất với trên 4.000 hồ sơ, kế đến là khối A, khối D1, khối A1. Khối D3 chỉ có 55 hồ sơ và khối D6 mới được bổ sung sau này nên chỉ có 3 bộ.

Ngành luật có hồ sơ nhiều nhất nhưng với chỉ tiêu lớn (1.250) nên tỷ lệ chọi là 1/8. Ngành quản trị luật có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/9. Các ngành còn lại tỷ lệ chọi chỉ ở mức 1/2.

Cụ thể như sau:
38 300x105 ĐH Đà Nẵng công bố tỷ lệ chọi chi tiết

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>