ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo Học bổng tiến sĩ tại Đại học Hiroshima Nhật Bản

Trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ, ĐH Quốc gia TP.HCM có nhận được thông tin từ trường ĐH Hiroshima về chương trình TIến sĩ “Phoenix Leader Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance From Radiation Disaster” tại Nhật Bản năm 2015.
5 300x200 ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo Học bổng tiến sĩ tại Đại học Hiroshima Nhật Bản
Cụ thể:
Chương trình đào tạo:
– Chương trình 4 năm Tiến sĩ Y Khoa Thảm Họa Phóng Xạ (Radiation Disaster Medicine Course)
– Chương trình 5 năm tiến sĩ Bảo vệ Môi Trường Phóng xạ (Radioactivity Environmental Protection);
– Chương trình 5 năm Tiến sĩ Khôi phục Xã hội sau phóng xạ (Radioactivity Social Recovery).
Điều kiện xét tuyển
Tìm hiểu điều kiện xét tuyển tại http://www.hiroshimau.ac.jp/upload/en/59/2015_Recruitment/2015ApplicationGuidePhoenixLeaderEducationProgram_E.pdf
Giá trị học bổng:
Học bổng không hoàn trả: khoảng 180.000 – 200.000 yên Nhật/tháng;
Lưu ý:
Khi đồng ý nhận học bổng không hoàn trả thì học viên (1) không được nhận loại học bổng khác và (2) phải tập trung vào công tác học tập, nghiên cứu (không được làm thêm ngoài giờ);
Học bổng xét duyệt dựa trên thành tích học tập của học viên từng học kỳ và thay đổi tùy theo quy định của trường.
Học bổng bị đánh thuế (Thuế thu nhập, thuế cư trú). Người nhận học bổng phải tham gia Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm xã hội.
Hỗ trợ một số chi phí phục vụ công tác nghiên cứu, học tập);

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>