ĐH Quốc tế Miền Đông công bố đề án tuyển sinh

Năm 2015 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông không tổ chức thi tuyển, mà chỉ xét tuyển thí sinh.
17 300x225 ĐH Quốc tế Miền Đông công bố đề án tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông không tổ chức thi tuyển, mà chỉ xét tuyển. Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển như sau:
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi ĐH do Bộ tổ chức.
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT theo kết quả học tập trong học bạ bậc Trung học phổ thông.
Vùng tuyển sinh và kỳ tuyển sinh của Trường.
Vùng tuyển sinh
Trường tuyển sinh trong cả nước.
Kỳ tuyển sinh
Trường đào tạo theo học chế tín chỉ, trong mỗi niên khóa có thể xét tuyển sinh tối đa 2 kỳ:
Kỳ I là kỳ tuyển sinh chính, khai giảng vào cuối tháng 9 hằng năm.
Kỳ II là kỳ tuyển sinh phụ, khai giảng khoảng cuối tháng 3 hằng năm.
Tùy theo tình hình, Trường quyết định cụ thể số kỳ tuyển sinh trong năm.
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi ĐH do Bộ tổ chức.
Tiêu chí xét tuyển:
Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:
Thí sinh thi THPT quốc gia tại cụm thi ĐH do Bộ tổ chức;
Kết quả thi của thí sinh đáp ứng các tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ quy định.
Kết quả của 3 môn thi do thí sinh tự chọn, theo kết quả trong kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi ĐH;
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực của Bộ;
Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường.
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT theo kết quả học tập trong học bạ bậc TTHPT
Tiêu chí xét tuyển
Đối với bậc đại học:
Tốt nghiệp THPT;
Điểm trung bình cả năm các môn lớp 12;
Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 12 thuộc tổ hợp môn xin xét tuyển;
Hạnh kiểm.
Đối với bậc cao đẳng:
Tốt nghiệp THPT;
Điểm trung bình cả năm các môn lớp 12;
Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 12 thuộc tổ hợp môn xin xét tuyển;
Hạnh kiểm.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>