Học bổng LOTUS+ từ ĐH Kinh tế-ĐH Huế

Chương trình LOTUS+ là một dự án được Cộng đồng Châu Âu tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) và tiếp nối các Chương trình LOTUS I, II, III và Unlimited.
Đại học Huế là một trong các đại học đối tác chính thuộc khu vực Đông Nam Á và đã được cấp hơn 40 suất học bổng các loại. Chương trình LOTUS+ bao gồm các loại học bổng toàn phần và học bổng trao đổi dành cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, giảng viên, viên chức hành chính ở các đại học Đông Nam Á đến học tập và trao đổi tại các đại học đối tác ở Châu Âu và ngược lại. Cụ thể như sau:
1. Loại hình học bổng:
Học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ, giảng viên và viên chức hành chính đến học tập tại Châu Âu:
Các học bổng trao đổi dành cho sinh viên đại học từ năm thứ 2;
Các học bổng trao đổi và toàn phần dành cho cấp học Thạc sĩ;
Các học bổng trao đổi và toàn phần dành cho cấp học Tiến sĩ;
Các học bổng trao đổi Sau tiến sĩ;
Các học bổng dành cho giảng viên và viên chức hành chính.
Học bổng dành cho học viên và nghiên cứu viên ở Châu Âu có mong muốn đến học tập và nghiên cứu tại các đại học đối tác ở Châu Á:
Các học bổng trao đổi dành cho sinh viên đại học (1-2 học kỳ);
Các học bổng trao đổi dành cho học viên cao học (1-2 học kỳ);
Các học bổng trao đổi dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ (6-10 tháng);
Các học bổng trao đổi Sau tiến sĩ (6 tháng);
Các học bổng dành cho giảng viên và viên chức hành chính (1 tháng).
1 300x190 Học bổng LOTUS+ từ ĐH Kinh tế ĐH Huế
2. Ngành học:
Các ngành cụ thể được ưu tiên trong dự án này là (nhưng không hạn chế):
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Khoa học Nông nghiệp
Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị
Kinh doanh và Khoa học Quản lý
Kỹ thuật, Công nghệ
Giáo dục, Sư phạm
Địa lý, địa chất học
Luật
Y khoa
3. Nộp hồ sơ:
Hình thức: Trực tuyến tại website: http://www.lotusplus.eu/apply
Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 01 tháng 03 năm 2015.
4. Thông tin thêm:
Các dự án EMA2 được Đại học Huế phát triển trong năm 2014 bao gồm ALFABET (alfabet-em.cz), LOTUS+ (lotusplus.eu) và IMPAKT (impakt-asia.eu). Thông tin về ALFABET đã được nêu trong Công văn số 1056/ĐHH-HTQT ngày 05 tháng 11 năm 2014. Dự án IMPAKT hiện chỉ thông báo dành cho giảng viên và viên chức đào tạo Châu Âu với hạn cuối là 31/12/2014, và chưa có thông báo gọi cho ứng viên khu vực Châu Á (dự kiến vào đầu năm 2015).
http://www.hce.edu.vn

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>