Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thông báo tỉ lệ chọi năm 2014

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM chính thức công bố tỉ lệ chọi các ngành chi tiết vào trường; hồ sơ nộp vào trường giảm 9.547 bộ so với năm 2013 (giảm 33%) nên tỷ lệ “chọi“ chung toàn trường giảm.. Sáng 15-5, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã công bố

ĐH Đà Nẵng công bố tỷ lệ chọi chi tiết

ĐH Đà Nẵng vừa công bố tỷ lệ chọi chi tiết vào từng ngành của các trường, khoa, phân hiệu trực thuộc. Có đến 35/119 ngành của trường có tỷ lệ chọi dưới 1. Tổng hồ sơ nhận được năm 2014 của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng là 46.200. So với năm 2013,

Công bố tỷ lệ chọi đại học Tài chính – marketing

Trường ĐH Tài chính – marketing cũng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho từng ngành trong kỳ tuyển sinh năm nay. Không như những trường ĐH khác phân bổ chỉ tiêu theo ngành từ đầu, ĐH Tài chính – marketing chỉ phân bổ chỉ tiêu cho các ngành sau khi có hồ sơ

Công bố Tỷ lệ chọi của ĐH Y dược TP.HCM

ĐH Y Dược TP.HCM vừa công bố hồ sơ đăng ký dự thi vào trường. Tỷ lệ chọi toàn trường là 1/13 và ngành có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/25,6 Kỳ tuyển sinh năm 2014, ĐH Y Dược nhận được khoảng 22.000 hồ sơ, tăng nhẹ so với năm ngoái (21.211 hồ sơ).

Tuyển Sinh 2015 – Thông Tin Tuyển Sinh Nhanh Nhất – Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất