Thông báo về Học bổng YSEALI Fellows năm 2015-2016

500 suất sẽ được phân chia cho hai chương trình: YSEALI Academic Fellows và YSEALI Professional Fellows.
500 suất học bổng YSEALI Fellows sẽ được phân chia cho hai chương trình: YSEALI Academic Fellows và YSEALI Professional Fellows.
7 300x199 Thông báo về Học bổng YSEALI Fellows năm 2015 2016
Năm 2015 và 2016, chương trình YSEALI Fellows sẽ trao tặng 500 suất học bổng dành cho công dân thuộc các nước ASEAN, đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng sang học tập tại Mỹ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo của họ trong các lĩnh vực ưu tiên như: kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý môi trường, quản lý tài nguyên và dân quyền.
500 suất học bổng YSEALI Fellows sẽ được phân chia cho hai chương trình: YSEALI Academic Fellows và YSEALI Professional Fellows.
Học bổng YSEALI Academic Fellows chủ đề Môi trường dành cho công dân trong độ tuổi từ 18 đến 25, đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục đại học, có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, hoạt động ngoại khóa, có quan tâm đến hoạt động vì cộng đồng tại Nhà trường, nơi công tác và địa phương, có khả năng tiếng Anh tốt. Hạn cuối nộp hồ sơ vào 17h00 ngày 29/12/2014.
Được tài trợ bởi Phòng Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình học bổng YSEALI Academic Fellows là một chương trình nghiên cứu nâng cao với chủ đề Môi trường, nhằm cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về Hoa Kỳ và nâng cao năng lực lãnh đạo cho ứng viên.
Thông tin chi tiết về chương trình, bao gồm hướng dẫn nộp hồ sơ và mẫu đơn, có sẵn tại https://sites.google.com/site/2015ysealiacademicfellows.
Học bổng YSEALI Professional Fellows dành cho công dân trong độ tuổi từ 25 đến 35. Đây là một chương trình trao đổi phát triển chuyên nghiệp cho các nhà lãnh đạo cộng đồng tốt nhất từ ASEAN, làm việc trong các lĩnh vực dân quyền, tổ chức phi chính phủ, kinh tế, quản trị, quá trình lập pháp, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
Chương trình sẽ cấp học bổng 1 tháng cho ứng viên đến Mỹ để làm việc với các nhà lãnh đạo cộng đồng, nâng cao chuyên môn thực tế, kỹ năng lãnh đạo để giải quyết các vấn đề trong cộng đồng.
Để biết thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập: http://exchanges.state.gov/non-us/program/yseali-professional-fellows-program. Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2014.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>